Hình ảnh hoạt động năm 2017

---------- LỄ TỔNG KẾT NĂM 2016 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 ----------

-------------- KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CP - DV ĐỊA ỐC HOÀNG KHANG --------------

---------------------------- HỘI THAO CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ I THÁNG 8 NĂM 2017 --------------------------