Địa ốc Hoàng Khang nhận bằng khen của UBND Quận 7, Tp.HCM

Ngày 24/8/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Hoàng Khang đã vinh dự được UBND Quận 7, Tp. HCM trao tặng bằng khen.


Cụ thể, bằng khen được Chủ tịch UBND Quận 7, Tp. HCM ký ngày 9 tháng 8 năm 2018 trang tặng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Khang nhờ đã “Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2017”.

Đây là một nghi nhận xứng đáng của UBND Quận đối với Địa ốc Hoàng Khang trong năm 2017. Bởi Công ty đã luôn nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc khai báo và đóng thuế đầy đủ, minh bạch, và nhanh chóng.

Đó không đơn thuần là việc bắt buộc phải làm, mà qua đó còn thể hiện được tinh thần và trách nhiệm của toàn thể CB CNV Công ty Địa ốc Hoàng Khang đối với đất nước, đối với cộng đồng. Vừa là môi trường làm việc và tạo ra công việc ổn định với mức thu nhập cao cho nhân viên, vừa đóng góp giúp đất nước phát triển hùng cường.

Càng tự hào hơn, khi Địa ốc Hoàng Khang nằm trong 120 doanh nghiệp được UBND Quận 7 trao bằng khen, trong tổng số hàng chục nghìn doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận.