Mua nhà ở xã hội trả góp chỉ 5% kể từ tháng 3/2019

Thứ 7, 09/03/2019, 09:30

Khi mua nhà ở xã hội trả góp, khách hàng sẽ được vay ngân hàng với lãi suất 5%, là quyết định của Thủ tướng có hiệu lực từ tháng 3/2019...

Cụ thể, Quyết định 255/QĐ-TTg quy định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ ký.

Năm 2019, lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 5%. (Ảnh minh họa)

Lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để thực hiện mục đích mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; mục đích xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được áp ở mức 5%/năm.

Quyết định này được đưa ra thay thế cho Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2019.

So với các năm 2016, 2017 và 2018, mức lãi suất cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội không thay đổi trong năm 2019.

Các đối tượng tham gia vay vốn ưu đãi để thực hiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thực hiện xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là đối tượng được quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Thời gian vay tối thiểu dành cho các đối tượng trên là 15 năm, được tính bắt đầu từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đối với những khách hàng có nhu cầu vay trong thời hạn thấp hơn so với thời hạn cho vay tối thiểu, sẽ được tự thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay cụ thể.

Theo batdongsan.com